וידאו

ליאו ליידרמן על ההסלמה במלחמת הסחר העולמי

פרופסור ליאו ליידרמן מסביר על הכלכלה העולמית

פרופ' ליאו ליידרמן מסביר על תהליך הגלובליזציה

הכלכלה הגלובלית: השחקנים העיקריים והסוגיות המרכזיות

משברים כלכליים ופיננסיים – האם נלמדו הלקחים?

מה מניע צמיחה כלכלית לאורך זמן?

כלכלה התנהגותית: מקומם של רגשות וגורמים פסיכולוגיים בקבלת החלטות כלכליות

שוק העבודה העתידי: אוטומציה, רובוטיקה, ומקצועות העתיד

כלכלה ומחאות חברתיות

נגישות