פרופ’ ליאו ליידרמן לגלובס: “הגיעה השעה לחשיבה מחודשת על משטר היעדים”

פרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי של בנק הפועלים, קורא בטור דעה שפרסם בגלובס לבצע שינויים במדיניות יעדי האינפלציה בישראל כדי להפחית את יוקר המחיה.

לדברי פרופ’ ליאו ליידרמן, השתנתה התפיסה לפיה אינפלציה אפסית נתפסה כגורם סיכון שעלול להביא להאטה כלכלית. כדוגמא לכך הוא מביא את נתוני הכלכלה הישראלים הנוכחיים, לפיהם המשק בתעסוקה מלאה בזמן ששיעורי האינפלציה נמוכים.

פרופ’ ליאו ליידרמן קורא לשנות את המדיניות המוניטרית הפועלת במשטר של יעדי אינפלציה כבר כחצי יובל, ומציע להכריז שיעד האינפלציה נמצא בטווח שבין 0 ל-3 אחוזים, בלי לקלוע לנקודה ספציפית בטווח הזה.

Rate this post

כתיבת תגובה

נגישות